Черен оман е незаменима билка, използва се при 1001 болести