Рязкото спиране на Ксанакс може да предизвика гърчове (и смърт?)