Черна магия за любов се прави лесно, но последствията са ужасни!