Анастасия Христова отговаря на въпроса: Как да разберем кога човек е омагьосан?