Анастасия Христова осветлява как да се противодейства срещу негативната енергия