Анастасия Христова: Може да се противопоставите срещу черната магия