Анастасия Христова за премахване на самотата от направена магия